VandaagCollectief mail naar: info@vandaagcollectief.nl of bel 06-29 62 60 24

Acties

Klachtenregeling

Bij VandaagCollectief wordt Klant met een hoofdletter geschreven. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een aspect van de dienstverlening van VandaagCollectief, of over een product wat door VandaagCollectief aan u geleverd is.
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de bemiddelingswerkzaamheden door VandaagCollectief kan dit per e-mail of schriftelijk gemeld worden bij VandaagCollectief.

             Klachteninstituut Financiële Diensten. Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG

   Telefoon 0900-355 22 48, e-mail info@kifid.nl of via www.kifid.nl.